Constancias Electrónicas Firmadas Número de Identificación Vehicular
desde 12-03-2018 hasta 01-04-2018
# Nro. RIF Razón Social Nro. Factura Solicitud Firmado
1 J-00014864-3 FORD MOTOR DE VENEZUELA,S.A. RG2-BA-24901 NIV 16/03/2018
2 J-00014864-3 FORD MOTOR DE VENEZUELA,S.A. RG2-BA-24902 NIV 16/03/2018
3 J-00312043-0 MMC AUTOMOTRIZ,S.A. RG1-AD-235522 NIV 16/03/2018