Constancias Electrónicas Firmadas Número de Identificación Vehicular
desde 21-11-2022 hasta 11-12-2022
# Nro. RIF Razón Social Nro. Factura Solicitud Firmado
1 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244472 NIV 29/11/2022
2 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244473 NIV 29/11/2022
3 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AA-247063 NIV 29/11/2022
4 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244474 NIV 29/11/2022
5 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AA-247064 NIV 29/11/2022
6 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AA-247065 NIV 29/11/2022
7 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AA-247066 NIV 29/11/2022
8 J-50074145-6 IMB MOVILIDAD, C. A. RG2-BA-30866 NIV 29/11/2022
9 J-50074145-6 IMB MOVILIDAD, C. A. RG2-BA-30867 NIV 29/11/2022
10 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244485 NIV 29/11/2022
11 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244486 NIV 29/11/2022
12 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244487 NIV 29/11/2022
13 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244488 NIV 29/11/2022
14 J-30079374-5 SOLOSON IMPORT,C.A. RG1-AD-244515 NIV 29/11/2022
15 J-00014864-3 FORD MOTOR DE VENEZUELA,S.A. RG1-AD-244467 NIV 24/11/2022
16 J-00014864-3 FORD MOTOR DE VENEZUELA,S.A. RG1-AD-244468 NIV 24/11/2022
17 J-50254839-4 QATAR MOTORS, C.A RG1-AA-247050 NIV 23/11/2022